E-BIKE.EE OSTUTINGIMUSED

1. ÜLDTINGIMUSED
1.1. Tingimused kehtivad Denaro Team OÜ (reg nr 10872899) veebipoest e-bike.ee kaupade ostmisel.
1.2. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad e-bike.ee vahendusel Denaro Team OÜ ja Kliendi (edaspidi pooled) vahel teostatavat ostu- müügitehingute korda. Lisaks kasutustingimustes käsitletule juhinduvad nii Denaro Team OÜ kui ka Klient ostu- ja müügitehingutes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja sealt tulenevatest õigustest ning kohustustest.
1.3. Denaro Team OÜ-l on õigus tulenevalt oma arengust ning parema ja turvalisema kasutamise huvides muuta või täiendada Ostutingimusi. Muudatuste korral avaldatakse uued reeglid e-bike.ee veebilehel. Uued reeglid hakkavad kehtima alates nende avaldamisest e-bike.ee veebilehel.

2. HINNAD
2.1. E-bike lehel müüdavate toodete teave ja hinnad on märgitud toodete juurde.
2.2. Kõik e-bike lehel märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.3. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
3.1.Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Ostukorvis saab toodete koguseid muuta. Tellimuse vormistamiseks vajutage lingil “EDASI” ja teid suunatakse tellimuse vormistamise lehele. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise ja tasumise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus. Tellimuse kinnitamiseks vajutage lingil “ESITA TELLIMUS”. Peale tellimuse töötlemist saadetakse Kliendile arve. Arve tuleb see tasuda 3 päeva jooksul alates arve väljastamisest. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul alates arve väljastamisest seda tasunud.
3.2 Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Denaro Team OÜ arvelduskontole.
3.3 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4. KOHALETOIMETAMINE
4.1. Peale tellimuse jõustumist toimetatakse tooted kohale Teie poolt valitud tarneviisil.
4.2. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 1-2 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine vastavalt postiasutuste toimetamise kiirusele.

5. KAUBA TAGASTAMINE JA ÜMBERVAHETAMINE
5.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksu.
5.2. Tagasi võetakse ja ümber vahetatakse ainult kasutamata ja kahjustamata Tooteid. Kasutatud Toote tagastamisel järgitakse mõistlikkuse põhimõtet, st kui Toote sobivuses veendumiseks tuli seda proovida ja Toote pakend on avatud ettevaatlikult ning seda kahjustamata, loetakse Toode mittekasutatuks.
5.3. Toode tuleb tagastada originaalpakendis ning koos lisamaterjalide ja saatepakendiga, millega see Kliendile saadeti. Originaalpakend tuleb alati ettevaatlikult ja pakendit kahjustamata avada.
5.4. Kui tagastatav Toode või selle müügipakend on rikutud ja Klient on Toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, on Denaro Team OÜ-l õigus tasaarvestada Toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt Toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.
5.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile e-bike@e-bike.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
5.6. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
5.7. Denaro Team OÜ tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
5.8. Denaro Taem OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud.
5.9. Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Denaro Team OÜ-d probleemist
e-posti aadressil e-bike@e-bike.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 7 päeva jooksul peale defekti avastamisest.
6.3. Denaro Team OÜ ei vastuta:
*Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
*Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
*Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD
8.1 Denaro Team OÜ vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Denaro Team OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 Denaro Team OÜ ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Denaro Team OÜ ei saanud mõjutada, ette näha.

7. PRIVAATSUS
7.1. E-bike.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Denaro Team OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2. Denaro Team OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

8. MUUD TINGIMUSED
8.1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Denaro Team OÜ-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.